"දේවෝ වස්සතු කාලේන. සස්ස සම්පත්ති හේතුච. පීතෝ බවතු ලොකෝච. රාජා බවතු දම්මිකො".

සෑම සියලු දෙනාටම.

සාමය , සතුට පිරි සුභම සුභ නව වසරක් වේවා...............

3 Responses to "දේවෝ වස්සතු කාලේන"

 1. පොතේ ගුරා Says:

  උඹටත් එසේම වේවා මචන්!

 2. Manushan Says:

  ඔබටත් ලැබුවාවු නව වසර කිරියෙන් පැනියෙන් ඉතිරේවා

 3. -බිன்ku- Says:

  එසේම වේවා මචන්!

Post a Comment

 • ස්වර්ණවාහිනී

  රූපවාහිනී

  ITN

  Followers

  Blog Archive

  මම

  My Photo
  රත්නපුර- නිවිතිගල, සබරගමුව, Sri Lanka
  View my complete profile

  Recent Posts

  free counters