මුලින්ම කියන්න එපායැ පරිස්සමෙන් ,,,,
step - 1
ඉස්සෙල්ලම අලුත් Folder හදා ගන්න ඔනේ. ඉට පස්සෙ එක normal hidden කරන විදිහට hidden කරන්න ඔනේ, Folder right click කරල "properties" වලට ගිහිල්ල, hidden කරන්න.
step - 2
දැන් "Folder Option" වල "view" වල යටම තියෙන "Restore Defaults" click කරල ok කරන්න.
step - 3
දැන් key board එකේ "windows" key එකයි, "R" key එකයි එකට press කරන්න,
එත්කොට එනෙ window එකේ "regedit" කියල ටයිප් කරන්න. දැන් අලුත් window එකක් ලැබේයි. මේ වාගේ,
step - 3
HKEY_LOCA_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / explorer / Advanced / Folder
step -4
දැන් Folder (ඉහත සදහන්, අප සාදා ගත folder එක නොවේ) එක මත mouse point එක තබා right click කර ලැබෙන මෙනු "export" යන්න click කල විට, save කරන්න තැනක් විමසු විට ඔබ කැමති තැනක් ලබාදී save කරන්න.
step -5
දැන් ඔයාට දකුණු අත පැත්තේ යටම තියෙන "Type" කියන එක පෙනෙයි ,
දැන් ඒක double click කරන්න.,
එකේ තියෙන "Value data" යටතේ යටින් අති "group"කියන එකේ ඉස්සරහට මොකක් හරි අකුරක් ටයිප් කරල ok කරන්න.
දැන් ඔයා ගිහින් බලන්න "Folder Option" වල "view" වලට මොකද වෙලා තියෙන්නෙ කියල.
step - 6
නැවත ඔයාට පරණ විදිහට හදා ගන්න ඔනේ නම්, අපි අර export
කරපු icon එක උඩ double click කරලා හරි නැවත Type උඩ double click කරල Value data වලට "group" කියල ටයිප් කරල ලබා ගන්න පුලුවන්.

1 Response to "හොයන්න බැරි වෙන්නම හංගමු."

 1. Keerthi Says:

  නියමයි මම මේක කරල බැලුවා ඔයා දන්න Registry Edit දාන්න අපි බලන් ඉන්නවා.

Post a Comment

 • ස්වර්ණවාහිනී

  රූපවාහිනී

  ITN

  Followers

  Blog Archive

  මම

  My Photo
  රත්නපුර- නිවිතිගල, සබරගමුව, Sri Lanka
  View my complete profile

  Recent Posts

  free counters